Trygghet och trivsel

Vi börjar med att skicka vykort hem till barnen innan de börjar hos oss för att de ska känna sig riktigt välkomna. Vi inskolar dessutom oftast i grupp och då träffar barn och föräldrar andra familjer som också är nya.

Förskolan har alltid en gemensam familjedag innan sommaren, då alla barn och föräldrar träffas på förskolans gård och fikar och leker olika lekar tillsammans.

Vid varje utvecklingssamtal följer vi upp hur barnet trivs med en enkel skattning som föräldern gör. De äldsta barnen svarar dessutom på ”förskoletempen”, där de sätter smileyhuvuden efter frågor om trivsel och hur de uppfattar olika saker på förskolan.

Vi har ett trygghetsprogram som alla följer där det bland annat står att inga barn får lov att vistas ute på egen hand. Varje läsår har vi barnskyddsrond, då varje avdelning gås igenom av personal och föräldrarådets representant. Förskolechef, skyddsombud och representant från föräldrarådet sammanställer sedan alla blanketterna i ett skyddsrondsprotokoll med eventuella åtgärder. Då tar vi också med det som anmälts i vår tillbudspärm, där personalen fyller i om ett barn slagit sig, och så tar vi upp hur vi kan förebygga att det händer igen.