En dag hos oss

På Påarps förskola sträcker sig den pedagogiska verksamheten över hela dagen, från det att förskolan öppnar tills den stänger på kvällen. Vi har dock några hålltider som kan vara bra att känna till som förälder.

6:00
Förskolan öppnar på avdelning Jordgubben.

8:00
Frukost på respektive samarbetsavdelning.

Förmiddag
Barn och pedagoger har aktiviteter som skapande, utelek, matematik, språk och mycket mer. Vi arbetar med teman som utgår från barnens intressen, nyfikenhet, lust att lära och experimentera. Barn och pedagoger använder och provar nya material, utforskar i naturen och dokumenterar och reflekterar tillsammans med hjälp av digitala lärverktyg.

11:30
Lunch (se matsedel)
Efter lunchen sover några barn medan andra lyssnar till en saga.

Eftermiddag
Barn och pedagoger har aktiviteter som skapande, utelek, matematik, språk och mycket mer.