Barnets utveckling

Vi låter barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen ligga till grund för hur vi lägger upp verksamheten på förskolan. På så sätt utvecklas barnens förmågor.

Vi har ett utforskande arbetssätt som utgår från förskolans läroplan och med stöd i pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är en metod för att visa upp och öka medvetenheten om det egna arbetet i förskolan. Med hjälp av dokumentationen reflekterar barn och pedagoger över det lärande som sker.

Kameran är ett  inslag i det dagliga arbetet på förskolan. I varje barngrupp används digitala lärverktyg som iPad, projektorer och iPhone för att visa barnens lärande för barn föräldrar och pedagoger. Tillsammans reflekterar barn och pedagoger över det lärande som sker i  barngruppen. Delar av dokumentationen sätts upp på förskolans väggar och mycket finns att se i Fronter. Som vårdnadshavare har du även möjlighet att följa med vad som händer i verksamheten på Instagram.