Så arbetar vi

Påarps förskola ligger i ett lugnt område med lite trafik. Här finns stora grönområden om vi ofta och gärna använder.

På förskolan

På vår förskola arbetar vi med ”Grön flagg” vilket innebär att alla på förskolan, både barn som personal, bidrar till arbetet för hållbar utveckling. Vi arbetar med sopsortering och närmiljön. Fokus på sund livsstil hälsosamma måltider, utevistelse och rörelse. Varje år sätter vi upp nya miljömål att arbeta efter. Vi jobbar självklart med digitala lärverktyg. Datorer, lärplattor, kamera och bildkanon är en del av barnens vardagen på förskolan

På upptäcktsfärd utanför förskolan

Vi använder utemiljön så mycket som möjligt, både på vår egen gård och i närmiljön. Vi går på upptäcktsfärd och ser världen ur barnens perspektiv. Vi studerar maskarna på marken och känner på stenarna, hoppar hage och tar vara på lärsituationer i vardagen. Allt sker i barnens egen takt.

På Påarps bibliotek tittar vi på teaterföreställningar och har sagostunder. Varje år har barnen  sin egen utställning på biblioteket. Utställningen visar hur barngrupperna har arbetat med sina teman. Besökare på biblioteket kan ta del av alster som  barnen skapat och pedagogisk dokumentation från verksamheten.

Att börja förskolan

För oss är det viktigt att barn tillsammans med föräldrar får en trygg och rolig inskolning. När ditt barn börjar hos oss påbörjas en inskolningsperiod då barn och förälder är på förskolan tillsammans. Det vanligaste är att varje familj avsätter två veckor för inskolningen, men hur lång tid inskolningen tar beror på varje barn och familj. Vi tar kontakt med dig innan ditt barn ska börja hos oss för att planera en bra inskolning för just ditt barn.