Lust att lära finns hos alla

Mitt på golvet på avdelningen Lingonet står en stor kub-stomme av trä. Runt den cirkulerar barn i åldern 1-4 år och diskuterar vad kuben ska vara idag.

– Idag är kuben ett hus där jag kan laga mat.
– Kuben är en stor lastbil som vi lastar full med djungeldjur.
– En båt kanske?

Så sätter rollekarna gång. Förskollärare Lena Ljungkvist och hennes kolleger följer nyfiket barnens lekar.

– Vi vill skapa rum för lärande och kreativitet, utan att styra. Den här träkuben är ett exempel på en arrangerad lärmiljö där barnen får utlopp för sin nyfikenhet att lära nytt, säger Lena.

Barnens lekar är grunden för förskolans planering. Utifrån vad barnen är nyfikna på planeras olika teman; vårens tema på Lingonet blir ”resor”.

– Temat är sedan grunden som på olika sätt kan rymma många saker. När barnen visar intresse för någonting gäller det för oss pedagoger att vara snabba och fånga upp det och spinna vidare på det.

Vårens tema ”resor” växte fram när barnen packade saker och tog med mellan olika rum på förskolan och till exempel sade att de skulle resa till Afrika. I temat tänker sedan Lena att de kan få in djur, verkliga platser och fantasivärldar.

– Vi följer läroplanen och utnyttjar också temat för att skapa nyfikenhet kring till exempel bokstäver och siffror.

Tillgängliga lärmiljöer och hundra språk

På Påarps förskola ser pedagogerna till att alla lärmiljöer och allt material är tillgängligt för alla barn, oavsett ålder och tidigare erfarenheter. Barnen kan själva välja vad de vill göra och vad de vill utforska för material.

– Vi är alltid uppmärksamma om någon hamnar utanför och hjälper barnen in i samspelet mellan barn, miljö, material och oss pedagoger. Alla ska få vara sig själva, utvecklas i sin egen takt och uttrycka sig på sitt eget sätt, säger Lena.

– Vi brukar säga att barn har hundra språk. Det kan vara kroppsspråk, mimik, att sjunga och skapa. Vår uppgift som pedagoger är att locka fram de hundra språken och hjälpa barnen att hitta nya uttryckssätt.

På förskolan jobbar barn och pedagoger med alla sina sinnen. Lena berättar om material som utvecklar kreativitet och ny kunskap som barnen tar med sig.

– Vi testar olika tekniker och nya sätt att använda klassiska material. Vi har till exempel jobbat med lera, där vi jämfört och provat olika sorters lera: grålera, play-doh och pastadeg. Vad är det för likheter och skillnader? Hur känns lerorna och vad kan man använda dem till? Lärandet är en process där barnen blir bekräftade och ser resultat. Det vi gör blir till något.

”Älskar mitt jobb”

Att Lena trivs på jobbet går inte att ta miste på och hon pratar mycket om samarbete och arbetsglädje.

– Vi har en öppenhet kollegerna emellan, som skapar nya möjligheter. Vi är öppna för att lära av varandra och inspireras av varandra, vår chef och olika kurser vi går. Sen inspirerar vi barnen. Barnen ser om vi pedagoger mår bra och har roligt på jobbet, det vinner barnen också på. Lusten att lära finns hos alla människor och vi växer som människor av lärandet, säger Lena.

– Jag älskar mitt jobb! Det är så mycket hjärta i det. Vi ger mycket till barnen och får mycket tillbaks.