Om oss

Hos oss på Påarps förskola är ditt barns lärande i fokus. De erfarenheter barn får i förskolan lägger grunden till deras föreställning om sig själva som en tänkande, skapande och lärande individ.

Genom att vi, tillsammans med barnen, lyssnar, dokumenterar och reflekterar över deras lärande skapar vi de bästa förutsättningarna för utveckling.

Påarps förskola finns i Påarp, utanför Helsingborg. Påarps förskola har ungefär 150 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Vår 5-årsgrupp finns på Påarps skola. De övriga barngrupperna är på Påarps förskola. Vi samarbetar med Påarps skola, som är en F-9 skola med cirka 500 barn.

Välkommen till barnens värld

Vår barnsyn grundar sig i att alla barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust att utvecklas och lära. Vi är måna om att det ska vara barnens värld man träder in i när man kommer till oss. I vårt pedagogiska arbete är vi noga med att utgå från barnens intressen och dokumentera och följa upp deras lärande.

Vi har ett nära samarbete och kommunikation med dig som förälder genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldraträffar med mera.