Du som förälder

Vårt samarbete med dig som förälder är en viktig ingrediens i ditt barns utveckling hos oss. Tillsammans kommer vi överens om vad som är bäst för ditt barn. Du är också varmt välkommen att delta i verksamheten.

Vi ser till att du som förälder på varierande sätt har möjlighet att påverka och delta i vår verksamhet. Vi har bland annat föräldramöten, familjefester, informationsbrev, god kontakt vid hämtning och lämning och ett aktivt föräldraråd.

Inför utvecklingssamtal får du som förälder fylla i en enkät om trygghet, trivsel, bemötande och planering. Enkäten följs upp tillsammans med dig och i arbetslaget. På Fronter kan du följa barngruppens och ditt barns dokumentation i form av bilder, film och text. När du är på förskolan för att hämta eller lämna ditt barn har du möjlighet att tillsammans med ditt barn titta på den dokumentations som finns på förskolans väggar. På Instagram kan du se ögonblicksbilder från vår verksamhet.