Påarps förskola i Helsingborg

I en inbjudande lärmiljö väcker vi barnens nyfikenhet, lust att utforska och lära. Vi ser varje barn och skapar trygghet genom att utforma lärmiljöer utifrån barnens intressen och behov. Välkommen till Påarps förskola!

Pedagogerna ser varje barn och dess unika behov. Förskolan kännetecknas av en varm atmosfär. Vi är supernöjda!

mamma Brigitte Enfeldt